Kostenvergoeding Mindfulnesstraining based program (MBSR/MBCT)

 

Je kan de kosten voor een mindfulness based program vergoed krijgen

 

Zorgverzekering

Vergoeding via zorgverzekering

Je kan een mindfulness based program starten om verschillende redenen, bijvoorbeeld om meer rust te ervaren, minder te ergeren, beter om te kunnen gaan met stress, de concentratie te verhogen of gewoon om meer te kunnen genieten. Daarmee kunnen ook bepaalde psychosociale problemen aangepakt worden, bijvoorbeeld als er sprake is van depressieve gevoelens, angst of slapeloosheid. Ook bij een burn-out kan mindfulness zijn vruchten afwerpen. Een mindfulness training bestaat doorgaans uit meerdere bijeenkomsten waarin iemand leert om de juiste vaardigheden te ontwikkelen. Een aantal verzekeraars vergoeden een deel van het mindfulness traject. Ga direct naar de vergoedingen voor mindfulness per zorgverzekeraar

 

 

Via werkgever (zakelijk tarief)

Ziekteverzuim kost een bedrijf veel geld. Je werkgever heeft er dus groot belang bij om ziekteverzuim te voorkomen. Het mindfulness based program krijgt bij werkgevers steeds meer erkenning als betaalbaar en effectief energiemanagement programma voor medewerkers. Bijna elke organisatie heeft een opleidingsbudget, levensloopbudget en of flow-gelden per medewerker. Dit budget kun je inzetten voor een mindfulness training. Schroom dus niet om op je werk na te vragen of de training wordt vergoed. Je kunt je werkgever ook benaderen via de arbodienst, bedrijfsarts of brancheorganisatie.

 

Via UWV

Als je een uitkering hebt, loont het de moeite te onderzoeken of het UWV een deel van de kosten voor de mindfulness training wil voldoen. Van belang is goed te motiveren hoe een mindfulness training kan bijdragen aan het (sneller) vinden van een baan en aan het goed blijven functioneren in een baan.

 

Via de gemeente

Ondersteunen van ondernemers kan via de BBZ en je kunt ook een beroep doen op WMO gelden. WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook een deel van een Mindfulness MBSR training 

 

Via arbodiensten ed

Werkgevers via de arbodiensten laten benaderen, via bedrijfsartsen en brancheorganisatie (bv. BOA, Arbouw) is een mogelijkheid.

 

Heb je vragen? Stel ze gerust! 0630411883