Algemene voorwaarden

Annulering door client voor coachingstrajecten en intakeconsults

Client (opdrachtgever) verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. De volgende annuleringsvoorwaarden gelden:

Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer (tenzij nadrukkelijk anders is besproken), als volgt:

1. Bij annulering van een afspraak c.q tot één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 25%. In overleg is kosteloos verzetten van de afspraak mogelijk

2. Bij annulering vanaf een week voor aanvang van de afspraak zijn de annuleringskosten 50%. In overleg is kosteloos verzetten mogelijk

3. Bij annulering van een afspraak binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak zijn de annuleringskosten altijd 100% (d.w.z volledige tarief van de sessie). Dit geldt ook voor het niet verschijnen op de coachings afspraak. Verplaatsen van de afspraak is dan niet meer mogelijk. 

 

Annulering door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.