Regressietherapie en rescripting (IR) zijn twee methoden die beide gericht zijn op het verkennen en verwerken van verleden ervaringen die bijdragen aan huidige problemen.

 

Regressietherapie richt zich op het herbeleven van verleden ervaringen, met als doel om inzicht te krijgen in de oorsprong van de problemen en deze te kunnen verwerken. Dit kan gedaan worden door middel van gesprekken, oefeningen of visualisaties.

 

Rescripting (IR) richt zich ook op verleden ervaringen, maar gaat een stap verder door de focus te leggen op het herschrijven van deze ervaringen. Het doel is om de interpretatie van deze ervaringen te veranderen, zodat deze minder invloed hebben op het huidige gedrag en emoties van een persoon. Dit kan gedaan worden door middel van oefeningen zoals visualisatie en het herschrijven van de herinnering in de vorm van een verhaal. Beide methoden kunnen effectief zijn in de behandeling van trauma, depressie en angst, maar het is belangrijk om te weten dat iedere persoon uniek is en dat dus ook de behandelingsmethode afgestemd moet worden op de specifieke situatie van de persoon. Een professioneel therapeut kan u hierbij adviseren en begeleiden.

 

Stel je voor, je bent op een feestje. Opeens overvalt je een onaangenaam gevoel. Er is geen duidelijke aanleiding, althans, niet direct waarneembaar, dat je weet. Je kent de mensen, je mag de gastvrouw, het is gezellig. Toch raak je het gevoel niet kwijt. Misschien drink je daardoor wat veel, of blijf je luisteren naar een kennis die lang over zichzelf praat. Je knijpt er stilletjes tussenuit, veel eerder dan je van plan was.

 

In een sessie zullen we dan bijvoorbeeld terug gaan naar dat moment. Niet om erover te praten, maar om je in te leven in wat je voelde, merkte, dacht en deed. Je beleeft het opnieuw. Dan vraag ik je, wanneer je je concentreert op het gevoel, of je ook andere beelden voor je ziet. Van langer terug. Uit je kindertijd misschien, of je adolescentie. Flarden van herinneringen aan een kinderfeestje komen in je op. Het populaire meisje dat je heeft uitgenodigd, heeft je flink gepest. Weet ze het niet meer? Heb je het je ingebeeld? Zijn jullie echt vriendinnen? Je voelt je misselijk en gaat vroeg naar huis. 

 

Dan gaan we samen de situatie van toen opnieuw voor ons zien het verjaardagsfeestje van een meisje dat misschien geen echt vriendinnetje was. De verwarring van toen. We gaan een ander einde schetsen. Een afloop waarbij jij zelf – met hulp van mij als therapeut – in het beeld van destijds stapt en om opheldering vraagt. Of je zegt dat het niet leuk is om iemand eerst te pesten en daarna uit te nodigen. Of je stelt je voor dat je het gevoel van je afschudt, een heerlijke middag hebt, en het feestje als laatste verlaat. Wat jij maar wil.

 

Dat is imaginaire rescripting (IR), een techniek die gebruikt wordt bij het behandelen van trauma’s en persoonlijkheidsproblematiek.

De mogelijkheden om het verloop van nare ervaringen imaginair te herschrijven zijn eindeloos: agressors kunnen worden overwonnen, vijanden vernederd, slachtofers kunnen worden gered, getroost en met compassie behandeld, of er kan worden gecommuniceerd met overledenen. Het rescripten omvat regelmatig elementen die feitelijk onmogelijk zijn, zoals het inzetten van bovenmenselijke krachten of bovennatuurlijke wezens, of het uitvoeren van onmogelijke veranderingen van de realiteit (Arntz 2015). De oppervlakkige indruk zou kunnen worden gewekt dat de toepassing van IR slechts het veranderen is van een negatief beeld uit het verleden in een positief beeld. Het werkelijke doel van imaginaire rescripting is de cliënt een nieuwe kijk te laten ontwikkelen op gebeurtenissen in het verleden, nieuwe gevoelens op te wekken die niet per se positief hoeven te zijn (zoals boosheid), niet-gevalideerde basisbehoefen te leren herkennen, of de realiteit onder ogen te zien (bijvoorbeeld bij misbruikervaringen) zodat een rouwproces kan starten (Holmes 2007).

 

Meer informatie en onderzoek:

Download
Rescripting (IR)
Imagery Rescripting (ImRs) is a therapeutic technique addressing specific memories of earlier
experiences associated with present problems.
ArntzImRsReviewJEP_2012.pdf
Adobe Acrobat document 279.8 KB