Annulering door client (dit geldt voor therapie, coaching, training)

Client (opdrachtgever) verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan (opdrachtnemer, Saskia Beugel). De volgende voorwaarden gelden bij annulering.

Client (opdrachtgever) is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer (tenzij nadrukkelijk anders is besproken), als volgt:

1. Bij annulering van een afspraak (mondeling, schriftelijk of per whatsapp) tot één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 25%. 

2. Bij annulering van een afspraak (mondeling of schriftelijk of per whatsapp) binnen één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.  Zit je eenmaal in een traject dan is het verplaatsen van een afspraak tot 24 uur voor aanvang (met opgave van goede reden bijv ziekte, familieomstandigheden) éénmalig kosteloos, daarna gelden de voorwaarden zoals hier beschreven.

3. Bij annulering binnen 24 uur zijn de annuleringskosten 100% verplaatsen van afspraak is niet meer mogelijk,  je ontvangt de volledige factuur.

Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de coaching, therapie, een training of workshop.

Bij annulering van een afspraak of inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot een passend alternatief.


Annulering door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Download
Algemene voorwaarden intakes en trajecte
Adobe Acrobat document 31.2 KB