Algemene voorwaarden

Annulering door client voor coachingstrajecten en intakeconsults

Client (opdrachtgever) verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van een afspraak door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden.

Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer (tenzij nadrukkelijk anders is besproken), als volgt:

1. Bij annulering van een afspraak c.q inschrijving tot één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.

2. Bij annulering van een afspraak c.q inschrijving binnen één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor het niet verschijnen bij de coachings afspraak

 

Annulering door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.